1200_628_kurzy3.jpg

Ashtanga vinyasa yoga - Mysore 

Od září 2020 Ashtanga vinyasa joga /Mysore/- kurz 10 lekci, v případě zájmu volejte na tel. 602767670. Termín a čas ještě není přesně určený. 

Cena 1500,- Kč  

Co je Ashtanga yoga: 

     Ashtanga je osm částí nebo větví, vychází z královské Radža Yogy. Yoga je sjednocení spojení těla mysli a duše nebo se může jednat o sjednocení individuální duše /atma se svrchovanou duší /brahma/. Mudrc Patanjali popsal yogu jako systém v Jogasutra, která obsahuje 197 vět aforismů. Podle mudrce Patandjaliho Ashta -osm..... anga -úd, větev, část, které na sebe navozují a vzájemně se ovlivňují. Jako cíl Patanjali neuvádí spojení, ale osvobození od ducha /Puruši/ od hmoty /Prakrti/.

 •  Yoga je především o nelpění 
 • Yoga osvobozuje mysl a uzdravuje tělo 

Osm členů Ashtangy yogy:  

Yama - varování /vztah k okoli/ - Ahimsa - nenásilí, satja -pravdivost, asteja - nekradení, bhrahmačarja - zdrženlivost, aparigraha - nehrabivost 
Niyama - doporučení /vztah k sobě samému/ - sauča - čistota, santoša - spokojenost, tapas - cílevědomost, svadhjaja - objevení sebe sama, isvarapranidhana - odevzdanost 
Asána - tělesné pozice 
Pranajama - dechová cvičení 
Pratjahara - odpoutání se od vnějších smyslových impulsů
Dharana - koncentrace
Dhjana - meditace
Samadhi - ovládnutí mysli 
 

Co je Ashtanga vinyasa yoga 

Systém vytvořen Pathabi Joisem, který vycházel ze zušeností od svého učitele Šri T. Krišnamačarji (1888 – 1989), který přinesl tento styl yogy od svého učitele Rámamóhana Brahmačari. Pathabi Jois jako žák Krišnamačarji asistoval u vedení lekcí a později dostal povolení učit, ale až po zvládnutí testu. Dostal za úkol uzdravit nemocného člověka. Po dalších studiích Pathabi Jois si otevřel v jihoindickém městě Mysore vlastní yogovou školu. Sestavy Ashtangy vinyasy yogy jsou postupně vytvořeny tak, aby každý později mohl cvičit sám a pravidelně. Sestava základni, střední a pokoročilá dnes dostupné pro kohokoli v různém stupni věku, nezávisle na čase praktikování, je založena na samostatném každodenním cvičení. Pozice na sebe plynule navozují od základních pozdravů slunci, přes jednotlivé pozice ve stoje úklony, předklony, balanční pozice po pozice na zemi a závěrečné obrácené pozice. Součástí praktikování asán je plynulý hluboký dech Ujaji. Pozornost je rovněž dávána koncentraci pohledem tzv. Dristhi. Celý systém je pak sjednocen jako meditace v pohybu. Jednotlivé asány, které se prodýchávají zpravidla na 5 hlubokých dechů, jsou propojeny tzv. vinyasou /dynamická část jógy, propojení pohybu a dechu/. Vinyasa udržuje vnitřní oheň, zahřívá celé tělo, zapojuje do činnosti core /hluboký stabilizační systém/ a udržuje pružnost páteře.  

1. série - Yoga Chikitsa - detoxikuje, vyrovnává, protahuje  a posiluje fyzické tělo. 

2. série - Nadi sodhana - čistí nervový systém prostřednictvím energetických drah. 

3. a 4 série - rozdělené na další jednotlivé části - odpovídají perfektní stabilitě vyrovnanosti a klidu /Sthira a Bhaga...síla a milost/ jde o vyšší úroveň pokory. 

Součástí ashtangy vinyasy yogy je pranajáma /dechová cvičení/  a zpívání manter.

Pozitivní účinky ashtangy vinyasy yogy:

 • vyrovnává svalové disbalance posiluje ochablé a protahuje ztuhlé svaly 
 • uvolňuje a srovnává klouby a páteř
 • působí příznivě na trávicí systém
 • omlazuje buňky
 • působí příznivě na celkovou vitalitu a plodnost
 • zlepšení psychického stavu
 • zlepšuje hormonální nerovnováhu
 • pozitivně ovlivňuje dýchací systém
 • zklidnění mysli
 • koncentrace
 • a mnoho další